14:23:13 - 26/09/2017(GMT + 7) Icon vi Icon eng

border lang

icon hotline Hotline: 0903 307 333

Hỗ trợ

Mr. Toàn: 0907.81.42.81 0943.23.24.56skype

Mr. Đức: 0903.460.662skype

Mr. Thịnh: 0934.551.883skype

Video KANGLIM Profile

 

 Thử tải xe Hooklift  thùng 22m3

 

Xe Thùng cánh lật 2 bên.

 

1.1

 

k.1

 

Triết lý của Công ty cổ phần thiết bị chuyên dụng Việt Hàn đối với Văn hoá doanh nghiệp đó chính là:

 

Làm việc có "Tâm" nâng "Tầm" thương hiệu.

----***----

tranh đá quý