14:21:41 - 26/09/2017(GMT + 7) Icon vi Icon eng

border lang

icon hotline Hotline: 0903 307 333

Hỗ trợ

Mr. Toàn: 0907.81.42.81 0943.23.24.56skype

Mr. Đức: 0903.460.662skype

Mr. Thịnh: 0934.551.883skype

Video KANGLIM Profile

 

 Thử tải xe Hooklift  thùng 22m3

 

Xe Thùng cánh lật 2 bên.

 

1.1

 

k.1

 

Quy trình cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Quy trình cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
27/11/2015 14:56:38 PM

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế đến Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (cơ quan thẩm định thiết kế).

Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
27/11/2015 14:45:46 PM

Từ ngày 10-3, việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có một số nội dung mới theo quy định tại Thông tư 85/2014/TT-BGTVT như sau:

tranh đá quý