14:29:05 - 26/09/2017(GMT + 7) Icon vi Icon eng

border lang

icon hotline Hotline: 0903 307 333

Hỗ trợ

Mr. Toàn: 0907.81.42.81 0943.23.24.56skype

Mr. Đức: 0903.460.662skype

Mr. Thịnh: 0934.551.883skype

Video KANGLIM Profile

 

 Thử tải xe Hooklift  thùng 22m3

 

Xe Thùng cánh lật 2 bên.

 

1.1

 

k.1

 

Xe ép rác 6 m3
Xe ép rác 6 m3
Xe ép rác 12 m3
Xe ép rác 12 m3
Xe ép rác 18 m3
Xe ép rác 18 m3
Xe chở rác 6 m3
Xe chở rác 6 m3
Xe chở rác 12 m3
Xe chở rác 12 m3
Xe chở rác 22 m3
Xe chở rác 22 m3
KS5206 Auman
KS5206 Auman
KS2605 HD320
KS2605 HD320
KS2056H Truong Giang
KS2056H Truong Giang
KS2056H Chenglong
KS2056H Chenglong
KS1056 Truong Giang
KS1056 Truong Giang
KS1056 Hino FL
KS1056 Hino FL
Cẩu KS1056 và  xe C160 gắn giỏ
Cẩu KS1056 và xe C160 gắn giỏ
Kanglim KS5206 15 tấn
Kanglim KS5206 15 tấn
Kanglim KS2605 10 tấn
Kanglim KS2605 10 tấn
Kanglim KS2056H 7 tấn
Kanglim KS2056H 7 tấn
Kanglim KS1056 5 tấn
Kanglim KS1056 5 tấn
Kanglim KS734N 3 tấn
Kanglim KS734N 3 tấn
XE CẨU VÀ KÉO XE Ô TÔ
XE CẨU VÀ KÉO XE Ô TÔ
Xe nâng đầu 3 chân - Hyundai HD210
Xe nâng đầu 3 chân - Hyundai HD210
Xe nâng đầu 4 chân - Hyundai HD320
Xe nâng đầu 4 chân - Hyundai HD320
Xe nâng đầu 5 chân Hyundai HD360
Xe nâng đầu 5 chân Hyundai HD360
XE CỨU HỘ GIAO THÔNG
XE CỨU HỘ GIAO THÔNG
Xe nâng người Novas Korea
Xe nâng người Novas Korea
Xe quét hút
Xe quét hút
Xe xitec
Xe xitec
Xe chở rác 2 m3
Xe chở rác 2 m3
Xe ép rác 9 m3
Xe ép rác 9 m3
Xe ép + chở rác DK Press 8.5T
Xe ép + chở rác DK Press 8.5T
Xe thu gom+Ép rác DK-Press-5
Xe thu gom+Ép rác DK-Press-5

1 2  >   >>  

tranh đá quý