14:10:45 - 26/09/2017(GMT + 7) Icon vi Icon eng

border lang

icon hotline Hotline: 0903 307 333

Hỗ trợ

Mr. Toàn: 0907.81.42.81 0943.23.24.56skype

Mr. Đức: 0903.460.662skype

Mr. Thịnh: 0934.551.883skype

Video KANGLIM Profile

 

 Thử tải xe Hooklift  thùng 22m3

 

Xe Thùng cánh lật 2 bên.

 

1.1

 

k.1

 

Giá trị cốt lõi của Công ty cổ phần thiết bị chuyên dụng Việt Hàn:
 
Sự "Hài lòng" và Sự "Tín nhiệm" của Khách hàng là mục tiêu định hướng cho sự phát triển của Công ty. Đây là những mục tiêu mà cán bộ công nhân viên cần phấn đấu đạt được góp phần tạo dựng văn hoá công ty và là nền tảng cho các quy tắc ứng xử của Việt Hàn.

tranh đá quý