14:10:14 - 26/09/2017(GMT + 7) Icon vi Icon eng

border lang

icon hotline Hotline: 0903 307 333

Hỗ trợ

Mr. Toàn: 0907.81.42.81 0943.23.24.56skype

Mr. Đức: 0903.460.662skype

Mr. Thịnh: 0934.551.883skype

Video KANGLIM Profile

 

 Thử tải xe Hooklift  thùng 22m3

 

Xe Thùng cánh lật 2 bên.

 

1.1

 

k.1

 

Cẩu KS1056 và  xe C160 gắn giỏ
Cẩu KS1056 và xe C160 gắn giỏ
Kanglim KS5206 15 tấn
Kanglim KS5206 15 tấn
Kanglim KS2605 10 tấn
Kanglim KS2605 10 tấn
Kanglim KS2056H 7 tấn
Kanglim KS2056H 7 tấn
Kanglim KS1056 5 tấn
Kanglim KS1056 5 tấn
Kanglim KS734N 3 tấn
Kanglim KS734N 3 tấn

<< < 1 2 3  >   >>  

tranh đá quý