14:29:14 - 26/09/2017(GMT + 7) Icon vi Icon eng

border lang

icon hotline Hotline: 0903 307 333
Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi

Sự "Hài lòng" và "Tín nhiệm" của Khách hàng là mục tiêu định hướng cho sự phát triển của Công ty

Tầm nhìn & Sứ mệnh
Tầm nhìn & Sứ mệnh

Mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý vì một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Uy tín đối với Khách hàng và Đối tác luôn là tiêu chí số 1 dẫn dắt cũng như định hướng mọi hoạt động của VHC.

tranh đá quý